Kenny Decruyenaere

Kenny Decruyenaere

Associate

Office:
Kortrijk
Languages:
Dutch - French - English

Alongside classic labour and social security law, Kenny focusses on several sub-areas, such as sports law, health and safety of workers and work accidents (in particular the civil and penal procedure that follows a serious work accident).

In 2013, Kenny graduated as Master of Law at the University of Ghent. He subsequently joined Claeys & Engels and became a member of the Courtrai Bar. In 2014, he became a member of the board of the Young Bar Association of Courtrai.

Insights by Kenny Decruyenaere
De preventieadviseur is niet altijd ongenaakbaar
10 Mar 2020 | Read more
Belemmering van toezicht: kortwiekte het Hof van Cassatie de vleugels van de sociaal inspecteurs?
02 Apr 2019 | Read more
Ongelijke behandeling van interne preventieadviseur bij collectief ontslag?
15 Nov 2018 | Read more
De werkgever verhuist: impliciet ontslag?
22 Sep 2017 | Read more
Slaat het Grondwettelijk Hof een bres in de burgerlijke immuniteit van de werkgever na een arbeidsongeval? Gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 mei 2015
09 Mar 2016 | Read more
Actuele problemen van het arbeidsrecht 9
10 Mar 2015 | Read more
Ontslagmotivering en bescherming tegen kennelijk onredelijk ontslag. De cao nr. 109 als sluitstuk van het nieuwe ontslagrecht
01 Apr 2014 | Read more