Inger Verhelst

Inger Verhelst

Partner

Office:
Antwerp
Languages:
Dutch - French - English

Inger Verhelst advises clients on a daily basis with respect to individual and collective labour issues and assists companies with redundancies, restructuring, acquisitions and negotiations with the unions. She also closely follows developments with regard to end of career issues and regularly pleads before the labour courts.

Inger has a particular interest in questions concerning discrimination and psychosocial well-being at work.  She also frequently advises clients on the privacy and data protection laws, more specifically the General Data Protection Regulation (GDPR).

Inger is a regular speaker at internal and external seminars in Belgium and abroad and has published numerous legal articles.  She is co-author of the annual publications "Einde loopbaanregelingen" and "Praktijkboek Ontslag". Inger is member of the International Expert Groups on Discrimination and Data Protection within the international attorney alliance Ius Laboris. In the "Who’s Who Legal 2021" she is recommended as follows: “Inger Verhelst ranks highly among peers for her in-depth understanding of collective and individual labour law matters”.

Inger Verhelst is guest lecturer in social law at the Antwerp Management School of the University of Antwerp (special programme Master in Human Resources Management) and at the Karel de Grote Hogeschool in Antwerp.

In 2016 she pleaded before the European Court of Justice in Luxembourg.

Inger obtained her Master's degree in law from the Catholic University of Leuven in 1994 with distinction and the same year started her career as a lawyer at the Antwerp Bar. Since 2010 she has been a partner at Claeys & Engels.

In 2017 Inger obtained the degree in “Programme in European Data Protection (GDPR) leading to certified DPO” organised by the Solvay Management School of the ULB (Université Libre de Bruxelles) in cooperation with the Belgian Data Protection Authority.

Insights by Inger Verhelst
Gegevensbescherming in de HR-praktijk: welke rechten hebben werknemers?
07 Sep 2021 | Read more
Wie richt het thuiskantoor in?
05 May 2021 | Read more
Zoeken naar flexibiliteit in het arbeidsrecht (interview)
10 Mar 2021 | Read more
Welke veranderingen zijn er op til in de arbeidswetgeving?
14 Jan 2021 | Read more
#ZigZag HR Brainpickings : In het hoofd van Olivier Wouters en Inger Vehelst : het Regeerakkoord De Croo I
20 Dec 2020 | Read more
Eindeloopbaanregelingen voor oudere werknemers : Uitgave 2020-2021
25 Nov 2020 | Read more
De verwerking van gezondheidsgegevens: waar werkgevers rekening mee moeten houden
16 Sep 2020 | Read more
#ZigZagHR Brainpickings: Ontslagrecht met Inger Verhelst
24 Aug 2020 | Read more
Protection des données à caractère personnel dans les relations individuelles et collectives de travail...
07 Feb 2020 | Read more
Eindeloopbaanregelingen voor oudere werknemers : Uitgave 2019-2020
15 Dec 2019 | Read more
Werk & Privacy
15 Oct 2019 | Read more
Note on whistleblowing – Belgium
09 Aug 2019 | Read more
Note on data protection in employment in Belgium
09 Aug 2019 | Read more
Gegevensbescherming in de HR-praktijk: een stand van zaken na één jaar GDPR
07 Jun 2019 | Read more
Ontslag na beledigingen op Facebook, mag dat?
01 Apr 2019 | Read more
Sociale verkiezingen 2020: bent u er klaar voor?
18 Feb 2019 | Read more
Actief eindigen 2018-2019
23 Nov 2018 | Read more
‘Er is een echte toename aan betwistingen van de ontslagmotieven’
14 Sep 2018 | Read more
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2/2018
12 Jun 2018 | Read more
Tien jaar antidiscriminatiewetten
15 May 2018 | Read more
Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar...opnieuw anders bekeken / La loi du 3 juillet 1978 40 ans après... à nouveau vue sous un angle différent
01 Jan 2018 | Read more
Actief Eindigen 2017-2018
01 Dec 2017 | Read more
Bescherming van persoonsgegevens staat nu bovenaan de agenda
21 Sep 2017 | Read more
Tien jaar antidiscriminatiewetgeving voor de Belgische arbeidsgerechten
27 Jul 2017 | Read more
Ontslag en anti-discriminatiewetgeving
18 Jul 2017 | Read more
Licenciement et législation anti-discrimination
17 Jul 2017 | Read more
Tien jaar antidiscriminatiewetgeving voor de Belgische arbeidsgerechten: wat maakt het verschil?
07 Jun 2017 | Read more
Wendbaar en werkbaar werk 2017: een overzicht
15 Feb 2017 | Read more
Psychosociale risico's op het werk - Verplichtingen voor lokale besturen
31 Dec 2016 | Read more
Wendbaar en werkbaar werken: nog een lange weg te gaan
21 Dec 2016 | Read more
Sociale verkiezingen 2016: De verkiezingsprocedure is soms meer dan een voltijdse job
01 Jan 2016 | Read more
Actief eindigen 2015
01 Sep 2015 | Read more
"Evenwicht nodig tussen bedrijfsnoden en recht op privacy"
11 Jun 2015 | Read more
Hoe doet u de wet geen geweld aan?
15 Mar 2015 | Read more
Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een beperking van de maatregelen van de regering Michel
01 Feb 2015 | Read more
Iets posten over het werk op facebook, linkedin of twitter?
17 Nov 2014 | Read more
Actief Eindigen 2014
01 Sep 2014 | Read more
Nieuwe wetgeving betreffende psychosociale risico’s op het werk: interne en externe actiemiddelen
01 Jul 2014 | Read more
Critiquer le patron sur Facebook peut vous coûter votre job
12 Oct 2013 | Read more
Actief Eindigen 2013
01 Sep 2013 | Read more
Vlinderakkoord: langer en meer werken
01 Jan 2013 | Read more
10 jaar Pestwet - Grensoverschrijdend of baanbrekend?
01 Nov 2012 | Read more
Actief Eindigen 2012
01 Sep 2012 | Read more
Van brugpensioen naar werkloosheid met bedrijfstoeslag
01 Jan 2012 | Read more
Help! De sociale inspectie staat voor de deur : Vokawijzer 13
31 Dec 2011 | Read more
Discriminatie op de arbeidsplaats: gewikt en gewogen. Een overzicht van de rechtspraak van de arbeidsgerechten betreffen de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007
01 Apr 2011 | Read more
Actief Eindigen 2011
01 Jan 2011 | Read more
Hoe zwaar weegt het recht op privacy van de werknemer door?
15 Oct 2010 | Read more
Quel poids accorde-t-on au droit à la via privée?
15 Oct 2010 | Read more
Harcèlement au travail: la nouvelle loi influence(ra)-t-elle la jurisprudence?
15 Aug 2010 | Read more
Als collega's partners worden
12 Aug 2010 | Read more
Brugpensioen en Canady Dry nieuwe regeling sinds 1 april - Deel II
15 Apr 2010 | Read more
Brugpensioen en Canada Dry - Nieuwe regeling vanaf 1 april 2010
15 Jan 2010 | Read more
Nieuwe bijdragen op brugpensioenen
08 Jan 2010 | Read more
Het nieuwe parafiscale regime voor brugpensioenen en 'pseudobrugpensioenen'
01 Jan 2010 | Read more
De opzegtermijn voor bedienden: recente knelpunten
01 Jan 2010 | Read more
Actief Eindigen 2010
01 Jan 2010 | Read more
Actief Eindigen 2009
01 Sep 2009 | Read more
Actief Eindigen 2008
01 Sep 2008 | Read more
Over privacy, controle en (on)rechtmatig verkregen bewijs
01 Aug 2008 | Read more
Actief Eindigen 2007
01 Sep 2007 | Read more
De nieuwe pestwet legt de nadruk op preventie
01 Aug 2007 | Read more
Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken
01 Jul 2007 | Read more
Actief Eindigen 2006
01 Sep 2006 | Read more
Het generatiepact en de voornaamste eindeloopbaanregelingen van werknemers
01 May 2006 | Read more
Actief Eindigen 2005
01 Sep 2005 | Read more
Twee en een half jaar Pestwet: een analyse van de rechtspraak
01 Feb 2005 | Read more
De Antidiscriminatiewet gewijzigd door het Arbitragehof: gevolgen voor het arbeidsrecht
01 Oct 2004 | Read more
Sociale verkiezingen 2004: Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen houden?
01 Jul 2004 | Read more
De absurde gevolgen van de Antidiscriminatiewet voor het arbeidsrecht
01 Jul 2004 | Read more
Actief Eindigen
01 Jan 2004 | Read more
De gevolgen van de anti-discriminatiewet voor het arbeidsrecht
01 Jan 2003 | Read more
Als plagen een pest wordt... Mobbing op het werk
01 Jan 2003 | Read more
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: een analyse van de Wet Onkelinx en de uitvoeringsbesluiten
01 Oct 2002 | Read more
De beëindiging van de arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht
01 Jun 2002 | Read more
Buiten zonder reden? De motivering van het ontslag door de werkgever
01 May 2002 | Read more
Absenteïsme: hoe te genezen
01 Jan 2002 | Read more