Bart Vanschoebeke

Bart Vanschoebeke

Partner

Office:
Ghent
Languages:
Dutch - French - English

Bart Vanschoebeke focuses on various aspects of labour law and social security, including the law on employment contracts, dismissals, restructuring, European Works Councils and European social security.

He frequently lectures on these topics and has various labour law publications (for example, an extensive book on collective dismissal and closure) to his name. He is member of the scientific committee of JTT (journal des tribunaux de travail) and he is referred to as an expert in the 2018 edition of Chambers and Partners Europe: Bart Vanschoebeke is a long-standing employment adviser, providing advice at the domestic and EU level. Vanschoebeke pays particular service to contracts, dismissals and restructuring. In this year's edition, he is mentioned as follows: “ Bart Vanschoebeke advises clients on a range of employment mandates, including dismissals, contracts and works council matters. A client declares that he delivers "an exemplary work," while another client reports that he is "a pleasant guy to talk to."

Furthermore, Who’s Who Legal: Labour & Employment 2018 has Bart mentioned as "Bart Vanschoebeke’s expertise spans the gamut of employment matters including contracts, dismissals, social security and restructuring on a European level. He is widely known and well respected within the international market, receiving nominations from peers around the world."

Bart graduated from the University of Leuven (K.U.Leuven; 1992) and has a special degree in labour law from the University of Brussels (ULB; 1993). In 2002 he started the Claeys & Engels office in Ghent.

Insights by Bart Vanschoebeke
#ZigZagHR Brainpickings - In het hoofd van Bart Vanschoebeke: collectief ontslag en Wet Renault
11 May 2021 | Read more
Het belang van de aard van de onderneming voor de toepassing van Richtlijn 2001/23/EG. Situering en kanttekeningen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 27 februari 2020 (zaak C-
10 Jun 2020 | Read more
Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar...opnieuw anders bekeken / La loi du 3 juillet 1978 40 ans après... à nouveau vue sous un angle différent
01 Jan 2018 | Read more
La rupture du contrat de travail: chronique de jurisprudence 2011-2015
01 Jun 2017 | Read more
Een ontslag? Zorg voor een sterk dossier
23 Mar 2017 | Read more
Of hoe een papieren tijger toch tanden krijgt...
15 Feb 2017 | Read more
Kroniek Ontslagrecht: Overzicht van rechtspraak 2011-2015
11 Jan 2017 | Read more
Collectief ontslag en sluiting van onderneming
01 Jan 2014 | Read more
Extralegale voordelen worden steeds zwaarder belast
01 May 2013 | Read more
Wat betekent het vlinderakkoord voor HR?
13 Jan 2012 | Read more
Opende de regering de doos van Pandora?
15 Apr 2011 | Read more
Kroniek Ontslagrecht: overzicht van rechtspraak 2006-2010
01 Jan 2011 | Read more
De nieuwe Richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad, what’s new ?
01 Jun 2010 | Read more
De(on)mogelijkheid van het sluiten van bindende afspraken inzake opzegging: wat wil het Hof van Cassatie nu eigenlijk?
01 Nov 2009 | Read more
Waarom duidelijke afspraken inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet altijd gehonoreerd moeten worden?
01 Jan 2008 | Read more
Kroniek ontslagrecht - Overzicht van rechtspraak 2002 - 2005
01 Apr 2006 | Read more
Over vakantiegeld gesproken... (Cass. 26 september 2005)
01 Jan 2006 | Read more
Het grensoverschrijdend verrichten van diensten en de terbeschikkingstelling van werknemers: de toepassing van het nationale arbeidsrecht onder druk door het principe van vrij verkeer van diensten
01 Jan 2005 | Read more
Het Arbeidshof Brussel (Fr.): over het toekennen van warrants en de opzeggingsvergoeding
01 Apr 2004 | Read more
Interesten op netto? En zo ja, vanaf wanneer?
01 Mar 2003 | Read more
Collectief ontslag en sluiting van onderneming
01 Jan 2003 | Read more
Een houvast in tijden van verandering
01 Jan 2003 | Read more
De éénzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en het gerechtelijk ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden: een evaluatie
01 Nov 2002 | Read more
Cao 32bis inzake overdracht van onderneming geactualiseerd en herschreven
01 Jul 2002 | Read more