Events

Schijnzelfstandigheid, terbeschikkingstelling van personeel en werken met buitenlandse onderaannemers In deze opleiding overlopen we de verplichtingen bij samenwerking met een buitenlandse onderaannemer: detachering (A1), LIMOSA, verblijfsdocumenten … Daarnaast gaan we dieper in op het verbod op terbeschikkingstelling van personeel en bespreken we de regels rond schijnzelfstandigheid.

Klik hier voor meer informatie.