Webinar on demand: Detachering van werknemers: de nieuwe wet van 12 juni 2020 én 3 andere actuele topics inzake grensoverschrijdende tewerkstelling

Back

Webinar on demand: Detachering van werknemers: de nieuwe wet van 12 juni 2020 én 3 andere actuele topics inzake grensoverschrijdende tewerkstelling

Start date:
14 May 2020
Start time:
10:00
End date:
31 Dec 2020
End time:
10:00

Praktijkgerichte webinar met dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) en mr. Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels). U kijkt waar en wanneer u wilt!

Programma

1. Impact van COVID-19 op het vlak van internationale tewerkstelling

 • Bevoegde lidstaat inzake sociale zekerheid
 • Grensarbeiders en professionele reizen: mogelijkheden en aandachtspunten
 • Arbeidsrechtelijke gevolgen indien een werknemer vast zit in het buitenland/verplichte quarantaine
 • Impact inzake Limosa
 • Arbeidsmigratie
 • Systeem van tijdelijke ‘corona’ werkloosheid in het kader van een internationale tewerkstelling
 • Fiscaal grensarbeidersstatuut: Frankrijk en Luxemburg

2. Einde van de overgangsperiode van 10 jaar bij de inwerkingtreding van verordening 883/2004: opletten geblazen vanaf 1 mei 2020

 • Het einde van de overgangsmaatregel ten aanzien van de EU-lidstaten op 30 april 2020.
 • Derdelanders: einde overgangsmaatregel op 31 december 2020
 • Voor enkele landen waar de Verordening 883/2004 pas later in werking is getreden, blijft deze nog even gelden: Zwitserland (tot en met 30 maart 2022), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (tot en met 31 mei 2022).
 • De gevolgen van het feit dat, door het aflopen van de overgangsmaatregel, sommige werknemers of zelfstandigen vanaf 1 mei 2020 onder de sociale zekerheid van een andere Europese lidstaat zullen vallen

3. Recente ontwikkelingen in verband met de ‘single permit’

 • Single permit: recente procedurele wijzigingen

4. Hof van Justitie van de Europese Unie: toelichting bij een aantal belangrijke hangende zaken

 • AFMB C-610/18 , conclusies Advocaat-generaal Pikamäe 26 november 2019
 • Team Power Europe C-784/19
 • Format II C-879/19

5. Het wetsontwerp tot wijziging van de Detacheringswet van 5 maart 2002

 • Wijziging Detacheringswet van 5 maart 2002
 • Wijziging Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
 • Wijziging Sociaal Strafwetboek

Speakers