Waardeoverdracht op de schop door Europese richtlijn

Back
Waardeoverdracht op de schop  door Europese richtlijn
Categories
Pressroom
Topics
Pensions
Date:
30 Oct 2017

Veugelers R., Van Damme A., Buggy B., Wolters Kluwer Pensioen Magazine, oktober 2017, p. 11-16

In 2003 is de Europese pensioenfondsenrichtlijn (2003/41/EG) van kracht geworden. Daardoor konden pensioenfondsen in alle lidstaten van de Europese Unie grensoverschrijdend optreden. In die richtlijn ontbrak een regeling voor internationale waardeoverdracht. In de nieuwe richtlijn (2016/2341) is die er nu wel. De Tweede Kamer heeft vaak vragen gesteld naar aanleiding van de conceptrichtlijn. In haar brief van 21 december 2016 antwoordt de staatssecretaris van SZW dat de criteria van de nieuwe richtlijn, IORP II genaamd, aansluiten op die van De Nederlandsche Bank. Toch moet de wettelijke regeling voor waardeoverdracht worden aangepast; op een aantal punten wijkt de Nederlandse regeling namelijk af van de richtlijn. Iets soortgelijks speelt in België en Ierland. In dit artikel gaan we voor deze drie landen na hoe de nieuwe spelregels op het gebied van internationale waardeoverdracht uitpakken.

Download het volledige artikel