Moet schriftelijke getuigenverklaring volledig handgeschreven zijn?

Back