Aanpassing van Europese ondernemingsraadovereenkomsten aan belangrijke structuurwijzigingen

Back
Date:
01 Jan 2012

De Groof, S., Dorssemont, F., Engels, C., Hendrickx, F., Kerckhofts, P., Peeters, J. (2012), Dorssemont F., Kerckhofs P. (Eds.), bookseries: Reejs van het Belgische genootschap arbeids- en socialezekerheidsrecht 3, De omzetting van de Herschikkingsrichtlijn 2009/38 Europese ondernemingsraden naar Belgisch recht. Brugge: die Keure, 85-102

By:
Chris Engels