Home Nieuws Newsflashes
Newsflash

Maaltijdcheque en maaltijdvergoeding: niet cumuleren!

Reeds jarenlang bestaat onenigheid over de vraag of maaltijdcheques kunnen gecumuleerd worden met een kostenvergoeding die wordt toegekend aan werknemers om "op de baan" maaltijden aan te kopen.

Lees meer...
 

Vergoeding wegens willekeurig ontslag van arbeiders: het Hof van Cassatie vereist verdergaand onderzoek van ontslagbeslissingen

Artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat een werkgever die een arbeider ontslaat, een vergoeding wegens willekeurig ontslag moet betalen, als hij niet kan rechtvaardigen dat het ontslag gegeven is om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de arbeider, of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst.

Lees meer...
 

Advies van de Nationale Arbeidsraad

Zoals voor elke sociale verkiezing, heeft de minister van Werk de Nationale Arbeidsraad om advies verzocht over een aantal problemen die gerezen zijn tijdens de vorige sociale verkiezingen (en over de wijze om deze op te lossen).

Lees meer...
 

Dag X-60 is in aantocht …

Over exact één jaar start de vierjaarlijkse procedure voor de sociale verkiezingen van uw ondernemingsraad en/of preventiecomité.

Lees meer...
 

Elektronische maaltijdcheques: binnenkort een realiteit!

In het Belgisch Staatsblad van dinsdag 23 november 2010 werden twee koninklijke besluiten van 12 oktober 2010 gepubliceerd, die de invoering van de elektronische maaltijdcheques regelen.

Lees meer...
 

Kan de uitoefening van het stakingsrecht aan banden gelegd worden door een verplichte voorafgaande procedure?

In een arrest van 28 oktober 2010 (Trofimchuk tg. Ukraine) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich uitgesproken over een zaak waarin een werkneemster door haar werkgever (een onderneming in een Oekraïense gemeente) was ontslagen, hoofdzakelijk ten gevolge van haar deelname aan een stakingspost.

Lees meer...
 

Werknemer of zelfstandige, het lot van de vermogensrechtelijke auteursrechten?

In een recent arrest van 3 juni 2010 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken omtrent de toekenning van vermogensrechten betreffende een computerprogramma gecreëerd door een statutaire zaakvoerder van een handelsvennootschap die geen werknemer was van deze vennootschap.

Lees meer...
 

Belaging, een strafrechtelijk alternatief voor pesten op het werk ?

In een recent arrest van 28 september 2010 heeft het Hof van Cassatie, in een strafzaak, het gebruik van het strafrechtelijk misdrijf « belaging » (art. 442bis S.W.) in het kader van pesten op het werk verduidelijkt.

Lees meer...
 

Nieuwe loonbedragen voor de bedienden

Zoals elk jaar, heeft de Federale Overheidsdienst de loonbedragen die in aanmerking genomen moeten worden voor de toepassing van sommige bepalingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten voor bedienden aangepast.

Lees meer...
 

Sociale zekerheidsverdrag tussen België en Québec in werking

Voor tewerkstellingen buiten Europa moet telkens worden nagegaan of België met het betrokken land een sociale zekerheidsverdrag heeft gesloten.

Lees meer...
 


Pagina 1 van 4